76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו

חיפשת את הביטוי 'בפרשת'
סך הכל: 6 שו"תים סמס

בחירה חופשית לכלל-ישראל

ש: האם יש בחירה חופשית לכלל-ישראל?
ת: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, זה נאמר רק על הפרט, אבל כלל-ישראל כשם שיש כריתת-ברית על קיומו כן יש כריתת-ברית שלא יעזוב בכללות את ברית ד' (עקידת יצחק בפרשת נצבים. שו"ת משפט כהן שכח).

זכור

ש: לא יכולנו לקרוא זכור. יש השלמה במשך השנה?
ת: בפורים ב"ויבוא עמלק", והקורא יכוון להוציאו בזה (מ"ב תרפה טז. ערוך השולחן ה. מועדים וזמנים ב קסז. ו צו. וישמע משה עמ' רכו בשם הגרי"ש אלישיב). אם אי אפשר, אז בפרשת כי תצא, וכן הקורא יכוון להוציאו.

נשים ופרשת זכור

ש: האם נשים חייבות בפרשת זכור?
ת: הרמב"ם אומר בהלכות מלכים (ז, ד) שנשים יוצאות למלחמת מצווה. א"כ, לכאורה נשים חייבות במחיית עמלק, וכן בשמיעת פרשת זכור. אלא הרדב"ז מסביר (שם) שהן מספקות מים ומזון לבעליהם. היום, יש לנו חיל אספקה. איך פעם השיגו אוכל? אשתו הייתה באה מידי פעם לבקר אותו והביאה לו מזון. א"כ, נשים לא חייבות להילחם (ע' יבמות סה, ב. קידושין ב, ב). וכן רוב הפוסקים אומרים שנשים פטורות מפרשת זכור. אם הן רוצות, מה טוב. הן יכולות גם לקרוא על ידי חומש.
הערות:

הכפלת המילה "זכר" בפרשת זכור

ש: אך עדיין נוהגים כך?
ת: נכון. א"כ אפשר לחזור על חצי הפסוק או על כל הפסוק.
הערות:

הכפלת המילה "זכר" בפרשת זכור

ש: האם צריך לחזור על כל הפסוק, או רק על חלקו?
ת: עניין החזרה על המילה "זכר" אינו מוזכר בגמרא, בראשונים או באחרונים, אלא במשנה ברורה. אומרים כך בשם הגר"א, אך רבי חיים מוולוז'ין (בהסכמתו לס' מעשה רב) אומר שלא שמע על זה. אם כן, לא חייבים. ואם לא חייבים, אין שאלה כלל.

"לכה דודי" בניגון של "אלי ציון" בשבת חזון

ש: ומה עם הפסוק 'איכה אשא לבדי' בפרשת דברים, והפטרת שבת חזון במנגינה של מגילת איכה?
ת: המנגינה מתאימה עם המילים.

דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים