76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


כיצד משכנעים

הרב שלמה אבינר | כא תמוז תשע"ב כיצד משכנעים

שאלה

כיצד לשכנע אנשים חילוניים בכיוון של אמונה ויראת שמים? מה השיטה הכי טובה? מהם הטיעונים הכי טובים? איך לרתק אנשים שיקשיבו לי?

 

תשובה

שאלה גדולה שאלת, שאלת השאלות. שאלה שנוגעת לכל מחנך, לכל מורה, לכל הורה. אם כן, אין אדם יכול לתת לזולת אלא מה שיש בו. תנור אינו יכול לחמם כלפי חוץ אלא אם כן הוא חם מבפנים.

 

זאת ועוד, כדי להעביר לזולת קצת יראת שמים, עליך להיות בעצמך אלא יראת שמים, כמשל התנור, שיש תמיד אנרגיה שהולכת לאיבוד. הבעיה היא שלפעמים יש לאדם דיבורים של אמונה, הרגשות של יראת שמים, הרצאות על דברים טובים וישרים, ובכל זאת אין תוצאות משום שאין זה אמיתי בתוכו, אלא דמיוני. הוא מדמיין שהוא מלא ביראת שמים, אך לצערנו, אין זה נכון.

 

כיצד ידע אדם אם יש בו יראת שמים שלמה, חזקה ואמיתית או דמיונית? על פי מבחן התוצאה האישית, על פי התנהגותו האישית. כך לימדונו חז"ל: "כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים" (ברכות ו ב), כמבואר בסוף ספר קהלת: "סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם", והוסיף על זה רבנו הרב צבי יהודה: לפני שדברים נשמעים לאחרים, עליהם להיות נשמעים לו לעצמו. זאת הייתה מרגלית בפיו, כלומר דבר שהיה רגיל לחזור עליו, כפי שהוא מעיד על עצמו: "והאלהים עשה שיראו מלפניו, על פי המבואר, דמרגלא בפומי, דהיינו נשמעים לו לעצמו, שמחזיק ומדריך עצמו כראוי בהנהגה אמיצה ומרוכזת ומעוררת" (אור לנתיבתי שח). הסימן שיראת ד' שלו אמיתית הוא שנשמעת לעצמו, ואז היא מעוררת גם אחרים להקשיב לו מתוך הערצה והערכה. זה יסוד הכל, בזה הכל תלוי, האם יראת ד' שלו נשמעת לעצמו.

 

זה לשון רבנו הרב צבי יהודה: "כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים. בכלל זה והיסוד לזה הוא שיהיו דבריו נשמעים לו לעצמו. כי כמה פעמים וכמה אנשים שמכירים, בהבנה ובהרגשה, דברים ישרים ונכוחים, להנחות דרכי החיים, אבל חסר העוז והאומץ הראוי לשלטון המישרים, שיהיו הדברים נשמעים להם לעצמם להוציאם לפועל ממש ולקביעת מעשה. וכפי אותה המידה שיש בו יראת שמים כך נקבע בו, מתוך יסוד הקישור הפנימי והכולל למעלה, העוז והאומץ הנכון למהלך רוחו ודרכי חייו שיהיו דבריו נשמעים לו עצמו. וכפי אותה המידה דבריו נשמעים גם לאחרים. יתנני ד' לשמור לעשות כן" (שם כה)

 

לכן כשבאים לעורר את הזולת לתשובה ולתיקון, לדעות ולרעיונות אמיתיים, העיקר הוא להחזיר את עצמו בתשובה. לזולת יש טביעת עין טבעית להרגיש אם המדבר עושה זאת מעומק אישיותו – ואז הוא משתוקק להשיב לו – או שהוא רק חמוש באביזרי לימוד, מתודיקה ודמגוגיה, פדגוגיה ודידקטיקה, אמצעי שכנוע ופסיכולוגיה, תורת הנאום ורטוריקה, תחבולות ופטנטים איך להעביר שיעור מעניין, מחודד ומפולפל.

 

ודאי שמי שבא להנחיל יראת שמים, צריך גם לדעת דרכי הסבר, אבל החשק להקשיב לו להתעניין מדבריו, יימשך מאש יראת שמים הפנימית שלו. כאשר היה רבנו הרב צבי יהודה תלמיד צעיר הוא שאל על כך את אביו מרן הרב קוק שהשיב לו: דרכי הסברה הם אמצעי עזר זעירים שמצטרפים לעצמה הפנימית שהיא העיקר (איגרות הראיה ח"א עמ' ל).

 

אכן זאת הייתה מרגלית בפיו של רבנו. מעשה שפעם לא עשו בישיבה כרצונו, ללמוד שמירת הלשון כל יום בין רבע לאחת לאחת ורבע. אז הפסיק כל שיעוריו ולא בא לישיבה במשך כמה שבועות. כאשר שאלוהו למה, השיב: "אם דברי אינם נשמעים, סימן שאין לי יראת שמים, אז עלי לחזור בתשובה". זה הכלל, יראת ד' אמיתית היא המעוררת זיק פנימי והתעניינות פנימית.

 

 

 

 דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים