76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


קצבת דיבורים

הרב שלמה אבינר | טז סיון תשע"בקצבת דיבורים
שאלה: האם נכון הוא שמוקצבות לאדם מספר מילים שיאמר במשך כל חייו, וכשיכלו דיבוריו יכלו חייו?
תשובה: עניין זה אינו מוזכר בגמרא אולם מופיע בכמה ספרים של רבותינו האחרונים, גדולי החסידות. למשל רבי אלימלך מדינוב כותב: "קיבלנו מרבותינו בפסוק: 'נפשי יצאה בדברו', שיש שיעור לאדם כמה ידבר כל ימי חייו, ואם ירבה לדבר שלא במקום מצווה, הנה ממעט החיות… וזה: נפשי יצאה בדברו. וכל שכן הוא בדבר, חס וחלילה, דברים אסורים, לשון הרע ורכילות וכיוצא" (דרך פקודיך, ל"ח לד).
וכן כתוב בעוד כמה ספרים, כגון בספר דרכי צדק: "לא ירבה דיבורים שלא לצורך, כי הדיבורים בזמן חיי האדם קצובים מן השמים ולמה לו לקצר חייו בדיבורים שאינן של מצווה, ואין צריכים לו כלל, כמאמר שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים: ונפשי יצאה בדברו. נפשי שנתתי באדם יוצא בדברו". כיוון שדיברת הרבה, תם זמנך.
המסקנה היא שעל האדם מוטל להתאמץ ולהיות "אחראי גדול על כל מוצא שפתיו" (אורות הקודש ג רעו), לא לדבר סתם הבלים, ובוודאי לא לדבר לשון הרע ושקרים.
גם מי שלא הזכיר את היסוד הזה של תקציב-מילים לכל החיים, יודה שהאדם חייב למלא את חייו בתוכן ולא לעסוק בפטפוטים בעלמא, וקל וחומר לא בדיבורים אסורים. אלא יש להקדיש את כל כוחות הנפש לדברים טובים, לעבודת ד' ולחסדים.
אם כי יש גם דיבורים של חסד כלפי הזולת הנראים כפטפוטים, כאשר לאמיתו של דבר הם מיועדים לחזק אותו.
על האדם להיות אחראי לכל מה שהוא אומר ועושה ולמלא חייו בתוכן. יש אומרים שגם צעדיו של אדם ספורים מראש, על פי הפסוק באיוב: "וכל צעדי יספור" (איוב לא), ומברכים: "המכין מצעדי גבר", ונגזר מן השמים כמה צעדים יש לו לצעוד. לכן עליו לדאוג שכל צעדיו יהיו טובים ויקרים, לדבר מצווה.
ובכלל, יש לחוס על כל דיבור. דיבור הוא דבר יקר מאוד, וחבל לבזבזו על הבל. גם כל צעד יקר וכן כל כוח אנושי אחר, בהיותו נעוץ בנשמה, בצלם אלוהים שבאדם, ואין לבזבזו לשווא, אלא רק לתועלת, לדברים טובים ולעבודת ד'.
דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים