76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


באהבה ובאמונה כלה נאה דברים סח

הרב שלמה אבינר | ו אב תשס"ח

הרב שלמה אבינר

כלה נאה?
הרב שלמה אבינר
שאלה: אני עסוקה בשידוכים, ואיני יודעת מה לעשות. אפילו בחורים מהישיבות הכי טובות עושים מהמראה החיצוני של הבחורה עיקר. אני חשה גועל נפש!
תשובה: אכן הם למדו תורה הרבה, אך החמיצו את העיקר, שהעיקר הוא הפְּנים. לצערנו הם למדו תורה חיצונית ונשארו חיצוניים.
לו היו משתמשים קצת בשכלם, היו מיד מבינים שהיופי אינו מועיל לחינוך ילדים, למידות טובות וליראת שמים, וגם אינו מועיל לאהבה בין בני הזוג, כאשר הבחורה היא אגואיסטית ודומה לנרות חנוכה שאין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד.
הרי סוף סוף האדם אינו מראהו החיצוני, אלא הנשמתי. "שקר החן והבל היופי, אשה יראת ד' היא תתהלל" (משלי לא, ל).
כמה הרמב"ם מתפעל בספר מורה נבוכים, ומכך שאברהם אבינו אף פעם לא הסתכל על שרה אמנו, בסוג כזה של מבט שהגויים מסתכלים על אישה (מו"נ ח"ג, מט).
הראב"ד, רבי אברהם בן דוד, מביא גמרא שכאשר תלמיד ישיבה נכנס לחופה מומלץ שיביא אתו עם הארץ, כדי שלא יחליפו לו את ארוסתו באחרת (רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא ג). סימן שלומדי תורה לא נהגו כלל להתעניין במראה החיצוני.
הרי אסתר לא היתה יפה במיוחד. חכמים אומרים שירקרוקת היתה, שאין זה צבע נאה. ובכל זאת "היתה נושאת חן בעיני כל רואיה" (אסתר ב טו), אפילו גויים. הא כיצד? אלא מפני מידותיה הטובות, מפני עדינותה ואצילותה.
נמצאת למד שהפנים פועל על החוץ, וזה מה שאנו לומדים מהתורה, ולא כמטריאליסטים הטוענים שהחוץ פועל על הפנים.
לכן, כיצד משבחים את הכלה בפני החתן: "כלה נאה וחסודה". אך בית שמאי אומרים "כלה כמות שהיא", כי אולי אינה נאה וחסודה. אבל בית הלל סוברים שתמיד אומרים "כלה נאה וחסודה". אמרו להם בית שמאי לבית הלל : "הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה?! והתורה אמרה: מדבר שקר תרחק?" אמרו להם בית הלל: "לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" (כתובות יז א).
ודאי אסור לשקר. אך אין כאן שקר, הכל אמת, מסביר המהר"ל בנתיב האמת (נתיבות עולם). מבחינה סובייקטיבית היא נאה בעיני החתן, אחרת לא היה מתחתן אתה. בענייני יופי, הסובייקטיבי הוא האובייקטיבי. בדעתו של החתן היא מאוד נאה, אם תערב את דעתך בדעת החתן, אז תבין שהכל אמת.
במילים פשוטות: לא בגלל שהיא יפה, הוא אוהב אותה. להפך, בגלל שהוא אוהב אותה, היא הכי יפה בעולם, ובכלל לא מפריע לו שהיא חיגרת או סומא.
ודאי שצריך להתחתן עם מי שמוצאת חן בעיניו. אבל זה לא דווקא עניין של יופי חיצוני. יש גם יופי פנימי, יופי נשמתי. בדיוק כדי להבין זאת לומדים תורה.


דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים