76 שיעורי וידאו 1793 שיעורי שמע 1270 מאמרים 1769 שו"תים 4632 שו"ת סמס שיעורי הרצי"ה
  סל קניות אין לך פריטים בסל

שונות
ספרים דיגיטליים
זוגיות
חינוך
ספרי ילדים
פרשת השבוע
אמונה
תפילה
שונות
חגים
הלכה
חסידות
תנ"ך ומפרשיו
En Francais
שיעורים מוקלטים mp3
ספרי קריאה
מוסר
לועזית
תשמישי קדושה
קישורים
אבינרפדיה
בלוג
שו"ת וידאו


עשרת הדברות לשואל רב ברדיו

הרב שלמה אבינר | טז מרחשון תשע"העשרת הדברות לשואל רב ברדיו (א)

ערך הרב מרדכי ציון מתוך דרכי הרב שלמה אבינר שליט"א

[מ"באהבה ובאמונה"]

 

1. דרך ארץ קדמה לתורה

נא לא להתקשר ממקום עם רעש ברקע כמו ברחוב או בנסיעה.  יתכן שזה נוח לשואל, אך זו פגיעה בכבוד המאזינים.  הרי דרך ארץ קדמה לתורה (ויקרא רבה ט ג).  לכן, לפני ששואלים רב בתורה, צריך דרך ארץ כלפי המאזינים.

יש שואלים: כיצד דרך ארץ קדמה לתורה, הרי התורה מביאה לדרך ארץ?  אלא יש מדרגות.  מידות טובות קודמות לתורה, ועל ידי לימוד תורה מגיעים למידות טובות עליונות עוד יותר (אורות התורה יב ה.  עיין שיחות הרב צבי יהודה – שמות 345). 

ואמר הג"ר פנחס הירשפרונג, ששימש כאב"ד של מונטריאל: רש"י אומר בהתחלת בראשית שאמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם וכו', אלא שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם וכו'.  מכאן למדים שאפילו יודע כל התורה, אם הוא ליסטים, אינו שוה כלום (גדולת פנחס עמ' מט).

 

2. הלכות נשים ברדיו

א. הרב אומר תמיד: שלום למאזינות ולמאזינים. ויש שואלים: הרי יעקב אבינו הקדים זכרים לנקבות (בראשית לא, יז ורש"י)?

והתשובה: כי הם היו יותר מצויים אצלו כדי ללמוד תורה.  משכיל לדוד.  ואין הוכחה משם לענייננו.  וכתוב "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל".  שמות יט ג.  פירש רש"י שצריך לומר ע"פ הסדר הזה: קודם בית יעקב שהן הנשים ואח"כ בני ישראל שהם הגברים.  וע' דרוש על התורה למהר"ל ד"ה ויהי בחודש השלישי.

ב. הרב שואל את המאזינה: מי המאזין? - משום צניעות.  עיין גמרא שבת (קמ ב): "מני ולא מנו".

 

3. ניסוח מדויק ותמציתי

על השואל להיות מדויק ותמציתי, להגיד את כל הפרטים הנצרכים אך לא יותר.  כדאי לכתוב את השאלה ולהקריא אותה במקום לשאול באריכות. 

פסק הלכה מורכב משני יסודות: המציאות והדין. 

השואל צריך לדייק בשאלה.  פעמים רבות הרב הולך לאיבוד מרוב הפרטים.

באחת התוכניות הרבו המרואיינים לדבר, והמשיב היה אומר: "רק העובדות, גברת...".

הרי זו חכמת הסיכום.

ולכן הרבה פעמים הרב חוזר על השאלה, כדי להיות בטוח שאכן זאת המציאות, ולתת תשובה מתאימה לאותה מציאות.

 

4. איסור העלבה

לפי ההלכה, אסור להעליב אנשים.  

וקל וחומר להעליב תלמיד חכם (עיין "פרק בהלכות ציבור" למרן הרב קוק, מאמרי הראיה עמ' 55). וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אסור להעליב את ראש הממשלה, כי יש חלק מהלכות מלך שמתייחסות גם אליו (עיין שו"ת שו"ת משפט כהן סי' קמג והלאה).

מי שמעליב כל אדם בשאלתו, הרב לא יענה לו.  וגם יקבל תוכחה.

 

5. לשון הרע

החפץ חיים מסביר בהלכות לשון הרע (ב, א) שמי שמדבר לשון הרע בפני רבים, העוון מוכפל במספר השומעים.  לכן מי שאומר לשון הרע בשאלתו ברדיו, עובר עבירות כפי מספר השומעים!

 

6. הנכנס בתוך דברי חברו

יש אנשים ששואלים שאלה, וכשהרב עונה על השאלה, הם נכנסים לתוך דבריו.  כתוב בפרקי אבות (ה, ז): "שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם... אינו נכנס לתוך דברי חברו... וחלופיהן בגולם".  חז"ל הגדירו מי שנכנס בתוך דברי חברו כגולם.

לחז"ל יש מקור לכך מבני גד ובני ראובן. הם רצו להתיישב בעבר הירדן. אומר משה: למה אתם נשארים שם, אין זה תקין, "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה?" (במדבר לב ו). אנחנו הולכים לכבוש את ארץ-ישראל, כל ארץ-ישראל על-ידי כל עם-ישראל, ואתם מצאתם לכם פינה להתיישב בה, וכי יחזור שנית חטא המרגלים?  הם השיבו: לא, חלילה, לא התכוונו, "נחנו נעבור חלוצים לפני ד'" (שם לב). – אם כך, אומר משה רבנו מה טוב.  נשאלת השאלה למה לא הפסיקו את משה רבנו באמצע: "משה רבנו, שלא תהיה לך עגמת הנפש מיותרת, דברינו לא הוסברו היטב".  אלא, הם לא התפרצו לתוך דבריו, שמעו וספגו את הנזיפה עד תומה, המתינו בסבלנות ורק אחר-כך הבהירו כוונתם. גם רֵעי איוב, איש אינו נכנס בתוך דברי חברו. כל אחד מדבר בתורו בנימוס ובדרך ארץ. אומרים לאיוב דברים קשים והוא מקשיב בסבלנות. גם הדולפינים "מדברים ביניהם". הקליטו "שיחות" ביניהם, ומעולם לא שמעו דולפין הנכנס לדברי חברו.

 

7. דיון, ויכוח או פנל

התוכנית שאלת רב היא לא דיון, ויכוח או פנל, אלא כשמה: שאלת רב.  כלומר, המאזין שואל שאלה והרב עונה.  אם יש חשק לדון בתוכנית רדיו, נא להתקשר לתוכניות אחרות, יש הרבה מסוג זה.  עיין הקדמת הג"ר משה פיינשטיין לשו"ת אגרות משה בה הוא מסביר שהוא עונה על שאלות כפי הטוב בעיניו, ולא מכריח אף אחד לקבל את התשובה, אלא אלו תשובותיו.

 

8. דובר רבנים

נא לא לשאול את הרב על פסקי הלכה, שיטות או אמירות של רבנים אחרים, הם לא מינו אותו דובר שלהם או נציגם. 

וגם נא לא להדריך רבנים מה לעשות.  הפוך: יש לציית למה שגדולי ישראל אומרים ולא לומר להם מה לעשות.

 

9. אפשר להתקשר הביתה

לגבי שאלות מורכבות, אישיות, או שהצניעות יפה להן, הרב אומר שאפשר להתקשר אליו הביתה ולמצוא את מספר הטלפון ב-144.

 

10. הקשבה לתשובת הרב

יש להקשיב לתשובת הרב, במקום לנחש מה שיענה.  הרבה פעמים הוא עונה לשאלה ואנשים חוזרים על אותה שאלה בדיוק, מפני שלא הקשיבו לתשובה. הרי הסיבה ששואלים רב היא לקבל תשובה ממנו ולא מעצמנו.  לכן נא להקשיב. 

 דף בית    |    וידאו    |    אודיו    |    מאמרים    |    שו"תים    |    שו"ת סמס    |    משלוחים    |    שאלות נפוצות    |    צור קשר    |    הקדשות    

mp100 systems - בניית אתרים